IDX SH3

IDX 1:上海市浦东新区芳春路 400 号蓝光科技园 4 号楼

IDX 2:上海市浦东新区秦桥路 368 号

IDX 3: 北京经济技术开发区南部新区兴海一街2号

IDX 4:上海市浦东新区芳春路 400 号蓝光科技园 3 号楼